ÄRLA GA:1

ÄRLA GA:1 är beteckningen på den gemensamhetsanläggning som Ärla Vägförening är satt att administrera.

Man säger att Ärla Vägförening är huvudman för ÄRLA GA:1.

Det är Lantmäteriet som genom Lantmäteriförrättning har bestämt detta hösten 2004. Lantmäteriförrättningen stipulerar omfattningen, hur andelsägarna ska betala andelsavgifter, stadgarnas utformning mm,