Extra Stämma 2024

Alla andelsägare i Ärla Vägförening är kallade till Extra Stämma 11 april kl. 18:30 i Pingstkyrkans café i syfte att

  • Fastställa de nya Stadgerna i Ärla Vägförening.
  • Välja en ledamot till styrelsen
  • Välja en Valberedning


Det hade även skickats ut en skrivelse/kallelse med dagordning till samtliga andelsägare i Ärla Vägförening i syfte att informera om Extrastämman. Denna skickades ut i samband med avier om betalning av andelsavgifter.

Ordinarie stämma lyckades inte att välja en valberedning, varför vi ska försöka hitta någon att välja vid den Extra Stämman.

De enda viktiga punkterna på dagordningen är därför de tre listade punkterna. Resterande punkter är rent administrativa. De behövs för att Stämman ska vara formelt giltig.

Som vanlig, måste samtliga ägare till en fastighet vara närvarande för att ha rösträtt eller en andelsägare har fullmakt från övriga delägare i fastigheten.