Kommunfastigheter

Ärla skola, Ärla dagis, Ärlagården och några hyresfastigheter med tillhörande skolgårdar, parkeringar och planteringar med grönområden skall skötas av Kommunfastigheters personal.

Vägföreningen har inget ansvar för hur dessa sköts.
Det är heller inte Vägföreningen som sköter snöröjning på deras mark.

Den gamla busstationen, som nu hyser Smart-macken, tillhör en privat fastighetsägare, mackägaren. Vägföreningen sköter snöröjningen mot avtalad ersättning.

Stationsområdet, utom det som hör till macken och Ärla Pizzeria i det gamla stationshuset, tillhör Ribbingelund Gård.