Kommunfastigheter

Ärla skola, Ärla dagis, Ärlagården och några hyresfastigheter med tillhörande skolgårdar, parkeringar och planteringar med grönområden skall skötas av Kommunfastigheters personal.

Vägföreningen har inget ansvar för hur dessa sköts.
Det är heller inte Vägföreningen som sköter snöröjning på deras mark.