Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 var 7 mars 2017 kl 19.00 i Pingstkyrkan.
Kallelse fanns i Ärlabladet och på anslagstavlor.

Protokoll från Årsmötet 2017

Endast 11 andelsägare infann sig till Årsmötet inklusive 5 styrelseledamöter, 1 revisor och 1 från varberedningen.
Totalt är vi 414 fastigheter med over 700 ägare/andelsägare. Tydligen är intresset för att vägarna i Ärla underhålls och sköts obefintligt vilket ju inte sporrar de som har suttit i styrelsen och arbetat hårt för att andelsavgifterna ska användas på effektivaste sätt.

Calle Bergman slutar som ordförande pga familjeskäl. 
Simon Gindemo valdes till föreningens och styrelsens ordförande på ett år.

Det beslöts även att ledamöter och andra som utför arbete åt föreningen under 2017 och tills vidare ska avlönas med kr 250 per arbetat timme.

Här finns Årsmöteshandlingarna:

Under mötet beslöt om Utgiftsstat/Budget för 2017 och i och med det, vilken andelsavgift som ska tas ut.
Årsmötet beslutade förra året en höjning av andelsavgiften till kr 1200 per hel andel. Beslut i år: Andelsavgiften höjs med 5% – kr 60 – till kr 1260 att betalas före april månads utgång. Avier för betalning av andelsavgifter för 2017 kommer att skickas ut före mars månads utgång.
Utgiftsstat är i sin tur baserad på de arbeten och utgifter som föreningen kommer att ha under 2017 inklusive de särskilda arbeten som besluts baserad på styrelsens förslag till Verksamhetsplan.

Vi beslöt om nya stadgar, bl. a. beroende på namnändring och att vi för flera år sedan missade det andra beslutet som erfordrades för att tidigare stadgar skulle formellt godkännas. Ändringarna påverkar inget i sak.

Under mötet berättades om ett möte med Landsbygdsrådets Arne Jonsson som Calle Bergman, Peter Johansson och Eirik Isene hade haft i egenskap av representanter för Ärla Byaråd. Minnesanteckningar från det mötet finns här.

Debiteringslängden kontrollerades av de andelsägare som deltog i mötet. Vi kan tyvärr inte låta Debiteringslängden ligga ute på hemsidan pga lagen: PUL.

Vi antog att det skulle komma frågor om snöröjning, varför våra föreskrifter om snöröjning och sandning finns här.