Styrelse

Styrelsen väljs av andelsägarna vid Årsmötena/Stämmorna som hålls varje år i mars månad.

Styrelsen ska leda och sköta verksamheten  i Ärla Vägförening enligt de beslut som tagits vid det senaste Årsmötet beträffande verksamhetsplan och enligt stadgarna, Lantmäteri-förrättningen och tillämpliga lagar.
Styrelsen rapporterar vad de gjort sedan det förra Årsmötet genom en verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter som årets stämma tar ställning till.

Alla andelsägare är välkomna att delta föreningens Årsmöten och andra medlemsmöten. Observera reglerna om rösträtt: alla ägare till en fastighet måste vara närvarande eller ha fullmakt av de som inte är närvarande för att ha rösträtt.

Ordinarie Ledamöter under verksamhetsåret 2021
Robin Johanssson

 

Brannius väg 4

Tel. 070 861 2288

robin@arlasam.se 

Ordförande

fel bild

 

 

(2021)

Tommy Gustavsson

 

Pilvägen 5

Tel. 070 340 1699

tommy@arlasam.se

Ledamot​

 

 

(2021)

Torgny Andersson

 

Vallavägen22

Tel. 070 624 7443

torgny@arlasam.se

Kassör

torgny

(2022)

Johan Hansander

 

Lillstigen 4

Tel. 070 281 3796

johan@arlasam.se  

Vice ordförande

Johan_Hansander

(2021)

Eirik Isene

 

Parkvägen 20

Tel. 070 623 1209
eirik@arlasam.se

Sekreterare

eirik_mugshot_2

(2022)

   

Siffrorna inom parentes anger slutet på mandattiden.

Till styrelsen valdes även de två suppleanterna för 2021:

Föreningen har för tillfället en revisor och en revisorsuppleant:

  •     Ulla Haglund, revisor     
  •      

Valberedningen består av:

Styrelsearvoden/lön

Styrelsen och andra som utför arbete för Ärla Vägförening
har ”lön”: kr 250 per arbetat timme. Det förekommer inget annat arvode.
Föreningen drar preliminärskatt och betalar in arbetsgivareavgifter för detta.

Årsmötesprotokoll finns tillgängligt här på hemsidan – se under Årsmöte 2021.

Vid behov kontakta arlasam@arlasam.se