Styrelse

Styrelsen väljs av andelsägarna vid Årsmötena/Stämmorna som hålls varje år i mars månad.

Styrelsen ska leda och sköta verksamheten  i Ärla Vägförening enligt de beslut som tagits vid det senaste Årsmötet beträffande verksamhetsplan och enligt stadgarna. Styrelsen rapporterar vad de gjort sedan det förra Årsmötet genom en verksamhetsberättelse som årets stämma tar ställning till.

Alla andelsägare är välkomna att delta föreningens Årsmöten och andra medlemsmöten.

Den nuvarande styrelsen består av:

Ordinarie Ledamöter under 2019
Simon Gindemo

Tunavägen 14

Tel. 070 981 2555

simon@arlasam.se 

Ordförande

(2020)

Tommy Gustavsson

Pilvägen 5

Tel.016 70240  eller

​Tel.0703401699

tommy@arlasam.se

Ledamot​

(2021)

Torgny Andersson

Vallavägen22

Tel. 0706247443

torgny@arlasam.se

Kassör

torgny

(2020)

Johan Hansander

Lillstigen 4

Tel. 0702813796

johan@arlasam.se  

Vice ordförande

Johan_Hansander

(2021)

Eirik Isene

Parkvägen 20

Tel. 70176 eller

Tel. 0706231209
eirik@arlasam.se

Sekreterare

eirik_mugshot_2

(2020)

Siffrorna inom parentes anger slutet på mandattiden.

Till styrelsen valdes även de två suppleanterna för 2019:

Föreningen har två revisorer och en revisorsuppleant:

Valberedningen består av:

Styrelsearvoden/lön

Styrelsen och andra som utför arbete för Ärla Vägförening
har ”lön”: kr 250 per arbetat timme.
Föreningen drar preliminärskatt och betalar in arbetsgivareavgifter för detta.

Årsmötesprotokoll kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan – se under resp års Årsmöte.

Vid behov kontakta arlasam@arlasam.se