Årsmötet 2013

Årsmötet 2013 har avhållits den 21 mars i Pingstkyrkan kl 19.00

Här är Protokollet från Årsmötet 2013

Här är Årsmöteshandlingarna:

    Kallelse till Årsmöte/Stämma
    Dagordning för mötet
    Verksamhetsberättelse för 2012
    Resultaträkning
    Balansräkning
    Revisionsberättelse
    Utgiftskategorier/Utgiftsstat 2013
    Verksamhetsplan för 2013
    Debiteringslängd för 2011 redovisades vid mötet
    Debiteringslängd för 2012 redovisades vid mötet
    Debiteringslängd för 2013
    Valberedningens förslag föredrogs vid mötet.

Vi visade Årsmöteshandlingarna på en stor TV-skärm efter hand som de gicks igenom.

Vi har tagit nya beslut om debiteringslängderna för 2011 och2012 samt betalningstermin för andelsavgifterna för desa år i syfte att tillfredställa Kronofogdens byråkrati. Det finns några få andelsägare som inte betalat sina andelsavgifter dessa år. Efter påminnelser går dessa nu till Kronofogden för utmätning.