Årsmöte 2021

Årsmötet i Ärla Vägförening började avhållas 27 maj kl 18:30 på Ärlabadet neligt kallelse, men pga otjänligt väder ajournerades mötet som kommer att återupptas

torsdag 3 juni kl 18:30 i Pingstkyrkan

Bidragande till att kunna lägga Årsmöte senare än under mars månad, är även att hela styrelsen har sagt ja till omval, varför kontinuitet i föreningens ledning kan antas finnas.

Kallelse har skett via anslagen Kallelse på anslagstavlor, via Ärlabladet, på hemsidan, under aktuellt på Ärla Byaråds hemsida samt på Facebook.

Alla andelsägare är välkomna till Årsmötet men Coronapandemin sätter vissa begränsningar.

Totalt är vi 418 fastigheter med 769 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla. Förslag till Andelsavgift för 2021 är kr 1460 (+5%).
Inför kommande Årsmöte kommer viktiga förslag att presenteras i Ärlabladet och på hemsidan. Dessa förslag kostar pengar och styrelsen vill ha andelsägarnas synpunkter och beslut vid Årsmötet.

Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare till en fastighet måste vara närvarande eller en av ägarna har fått fullmakt från de andra ägarna i fastigheten för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiterings-längden vilken även fungerar som röstlängd. Det finns denna gång möjligheter att låta en fastighetsägare representera flera andra fastigheters ägare.
Här finns en blankett för Fullmakt .

Ledamöter och andra som utför arbete åt föreningen under 2021 och tills vidare, avlönas med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra arvoden.

Inför Årsmötet finns det en del intressant att läsa under https://www.arlasam.se/nya-fastigheter-vagar/ eller under Byarådet och Ärla i utveckling: https://www.aerla.se/aktuellt/

Här kommer Årsmöteshandlingarna att länkas efter hand som de blir klara:

Protokollet från Årsmötet kommer att finnas här på hemsidan i digital form samt i original hos föreningens sekreterare.