Årsmötet 2016

Årsmötet 2016

Årsmötet 2016 avhölls 8 mars 2016 kl 19.00 i Församlingshemmet

Här på denna sida finns tillämpliga Årsmöteshandlingar:

Protokoll från Årsmötet 2016.

Under mötet togs beslut om Utgiftsstat/Budget för 2016 och i och med det, vilken andelsavgift som ska tas ut.
Styrelsen föreslog en höjning av andelsavgiften till kr 1200 per hel andel – Årsmötet beslöt att anta styrelsens förslag. Andelsavgiften har inte höjts under de senaste10 åren.
Utgiftsstat är i sin tur baserad på de arbeten och utgifter som föreningen kommer att ha under 2016 inklusive de särskilda arbeten som beslutits baserad på styrelsens förslag till Verksamhetsplan.

Debiteringslängden kontrollerades av i föreningen ingående fastigheter/fastighetsägare som deltog med ägare på mötet. Vi kan tyvärr inte låta Debiteringslängden ligga ute på hemsidan pga lagen: PUL.

De som inte själva kan skriva ut kopior på handlingarna kan vända sig till någon av styrelseledamöterna och begära sådana.
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt här att skrivas ut vid behov.

Avier för betalning av andelsavgifter har skickats ut i tid. Årets andelsavgifter ska betalas före april månads slut. 
Betalningsperioden för årets andelsavgift blev fel. Det står 2015 i stället för 2016. Vänligen ha överseende med denna felskrivning.