Parker och grönområden

tradfallning_20061031Parkenheten har ersatt de sjuka träden i parken öster om Ärlagården. Detta gjordes 2006. De nya träden är av typen prydnadskörsbär och verkar ha tagit sig väl.

Parkenheten har engagerat egna entreprenörer att sköta gräsklippningen på de områden som Eskilstuna kommun sedan länge definierat som grönområden som de har ansvar för. Klippning sker ca var annan eller var tredje vecka under sommaren. Det är ju på tok för lite för att det skall se snyggt ut, men det är vad vi får.

Lite bakgrundsinformation

Ärla Vägförening har en LM-förrättning från 2005 som grund för vår samfällighetsförening, Ärla Vägförening, och vår gemensamhet Ärla ga:1.
I förrättningen ingår även parkmark och grönområden.

Vi har förvaltat vägarna sedan 2005 som vi tycker med gott resultat. Vi har ett litet bidrag från Eskilstuna kommun och ett ännu mindre bidrag från Trafikverket för underhåll av föreningens vägar. Totala bidragen ligger på mindre än 10% av summa andelsavgifter.

1971 slogs kommunen Ärla/Stenkvista samman med Eskilstuna kommun. Ärla/Stenkvista kommun hade skött parker och grönområden fram till dess och det var givetvis meningen att Eskilstuna kommun skulle sköta dessa i fortsättningen. Parkvägen fick sitt namn av den park med promenadväg, bänkar och belysning som låg/ligger mitt emot Parkvägen 20. Sedan dess har Eskilstuna kommuns Parkavdelnings insatser i samhället Ärla inskränkt sig till gräsklippning av några få ytor. Allt annat har i stort fått växa vilt.

2007 – 2008 började Parkavdelningen höra av sig om att Vägföreningen skulle ta över ”skötsel av parker och grönområden i Ärla”. Vi replikerade med ett brev som vi aldrig fått något svar på. Brevet handlar om rättvisa och jämlikhet för samtliga kranssamhällen och vägföreningar i Eskilstuna kommun. En viktig princip kommunalt. Vi väntar fortfarande på ett svar.

Under hösten 2017 och vintern 2017/2018 träffades Parkavdelningen och föreningen för att börja förhandla om vad ett ”övertag” skulle innebära praktiskt och ekonomiskt. Vi skrev inför ett planerat möte 22 augusti 2018 en lista med vad vi tyckte var rimliga krav att diskutera. Vi hade även rådfrågat en jurist via REV (Riksföreningen för Enskilda Vägar).
Mötet blev inte av. 24 januari 2019 fick vi i stället från Mathias Thuen på Parkavdelningen svar på våra krav. Deras svar kom som en bilaga till ett e-mail och var inte diariefört. Inget i vår korrespondens har diarieförts.

Vi har gått igenom dessa svar och känner oss nu mycket säkra på vad vi ska acceptera och vad vi inte behöver acceptera efter att ha konsulterat REV, advokat Bengt Nydahl och Lantmäteriet.

Under senare tid har kommunen röjt en del skog vid Bryggarvägen och Lövängsvägen som Byarådsprojekt.

Vi ska ta över förvaltning av parker och grönområden och vi ska förvalta dessa med fulla befogenheter och ansvar – inte endast sköta underhållet åt kommunen. Det har, vad vi vet, inte funnits någon plan för hur parker och grönområden i Ärla ska skötas. Det finns en Grönstrukturplan på Eskilstuna kommuns hemsida som mest verkar handla om Fristadstorget med omgivande stadsbebyggelse.

  • Det finns redan en skogsvårdsplan för Lövängsskogen.
  • Parkavdelningen har lovat att återställa parker till en nivå som är förvaltningsbar.
  • Vägföreningen kommer att upprätta en plan för hur vi ska sköta förvaltningen av parker och grönområden.
  •  Det finns tre lekparker i Ärla. Den på Bryggarvägen ligger utanför Vägföreningens ansvarsområde och har nu tagits bort. De två andra på Tunavägen och Tegelbovägen ligger inom vårt område men de ingår inte i den förrättning som definierar vad föreningen ska ansvara för. Detta är ett problem som förhandling med Eskilstuna kommun behöver hitta en lösning till.
  • Vi har med kommunen enats om en plan som pekar på att Vägföreningen ska ta över förvaltningen fr.o.m. årsskiftet 2019/2020.
    Mensedan möten 2018 har det varit tyst från kommunens sida.

Det är sorgligt, men så här fungerar Eskilstuna kommuns Parkavdelning i praktiken:

  • Kommungränsen går högst 2 – 3 km från Fristadstorget när det gäller kommunala åtaganden av typen blomsterutsmyckning och effektivt underhåll av parker och grönområden mm.
  • Kommungränsen för skatt går sedan 1971 där Eskilstuna kommunen gränser mot grannkommuner. Där får vi, invånare i gamla Ärla/Stenkvista kommun gärna vara med och betala!
  • Eskilstuna kommun lägger mer pengar på utsmyckning av en enda rondell i kommuncentrum än de sammanlagt lägger på utsmyckning i Ärla, Hällberga och Kjula tillsammans! Inklusive gräsklippning.

Dvs. kommunens Parkavdelning är i praktiken endast Eskilstuna Stads parkförvaltning eller har i alla fall varit det tills nu.