Nya fastigheter & vägar

Ärla växer.

Vi har fått en ny väg, Åstorpsvägen, som mynnar i Vallavägen och är paralell med Parkvägen. Det finns 4 nya fastigheter längs Åstorpsvägen.

Det har tillkommit tre nya fastigheter längs Parkvägen öster om Vallavägen, redan bebyggda.

Det har avstyckats 8 nya fastigheter öster om Vallavägen och söder om de nya fastigheterna på Parkvägen längs en ny väg. De har ännu inte lagts ut till försäljning.

Niklas Möller har sålt fastigheten Östra Hedemora 6:2, det gamla stationsområdet, till Viktor Friskytt som kommer att bebygga området. Ännu oklart hur bebyggelsen kommer att se ut.

_______________________________________________________________

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening 
har haft ett möte med Landsbygdsrådet 3 december 2020.
Mötet var digitalt med endast få representanter från föreningarna. Föreningarna hade inför mötet i en skrivelse ställt ett antal frågor som vi ville diskutera. Frågorna besvarades först skriftligt och vi kommenterade svaren. Sedan diskuterade vi frågorna igen vid mötet.
Protokollet från mötet med Landsbygdsrådet.

Vi länkar även till den nyligen släppta Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun där det finns ett och annat intressant att läsa – även om ÄRLA.

Vi har från Kommunledningskontoret, Fastighet & exploatering, fått information om att man kommer att fortsätta utbyggnaden av Ärla österut med ytterligare några fastigheter och med utbyggnad av Åstorpsvägen på östra sidan om Vallavägen. Det handlar om ytterligare 8 fastigheter.
Utbyggnaden avses påbörjas under våren/försommaren 2021. Mera information om detta senare när vi får veta mera.
Se KARTA.