Nya fastigheter & vägar

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening 
har haft ett möte med Landsbygdsrådet 3 december.
Mötet var digitalt med endast få representanter från föreningarna. Föreningarna hade inför mötet i en skrivelse ställt ett antal frågor som vi ville diskutera. Frågorna besvarades först skriftligt och vi kommenterade svaren. Sedan diskuterade vi frågorna igen vid mötet.
Protokollet från mötet med Landsbygdsrådet.

Vi länkar även till den nyligen släppta Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun där det finns ett och annat intressant att läsa – även om ÄRLA.

Vi har från Kommunledningskontoret, Fastighet & exploatering, fått information om att man kommer att fortsätta utbyggnaden av Ärla österut med ytterligare några fastigheter och med utbyggnad av Åstorpsvägen på östra sidan om Vallavägen. Det handlar om ytterligare 8 fastigheter.
Utbyggnaden avses påbörjas under våren/försommaren 2021. Mera information om detta senare när vi får veta mera.
Se KARTA.