Biltvätt

Biltvätt och var man får göra det.

Den som själv tvättar sin bil har ansvaret för att miljö och andras hälsa inta tar någon skada av detta.

Du kan även vid enstaka tillfällen tvätta bilen på din egen tomt, gräsmatta eller grusplan om tvättvattnet stannar där.

Tvätta inte bilen ute på gatan!

Tvättvattnet får inte rinna ned i rännstensbrunnar (gatubrunnar) eftersom tensider och andra kemikalier hamnar orenat i våra åar och sjöar.
Och det är ett allvarligt hot mot våra miljön i vattendrag.

Läs vidare en artikel som Eskilstuna kommun har på sin Hemsida under ”Hälsa och Miljö” enligt länken här ovan.