Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 hölls 7 mars kl 18.30 i Pingstkyrkan.
Information om Årsmötet fanns här på hemsidan, under aktuellt på Ärla Byaråds hemsida, på Facebook och på anslagstavlor.

Alla andelsägare var välkomna till Årsmötet.
Totalt är vi 419 fastigheter med over 700 ägare/andelsägare. Det borde varit intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och se hur deras andelsavgifter används för underhåll av vägarna i Ärla. Det berättades även om planerna att få Vägföreningen att ta över förvaltningen av Ärlas Parker och Grönområden.
Närvarande andelsägare antecknade sig i den framlagda Debiteringslängden vilken även fungerade som röstlängd.

Ledamöter och andra som utför arbete åt föreningen under 2019 och tills vidare avlönas med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar.

Här kommer Årsmöteshandlingarna och Årsmötesprotokollet att länkas efter hand som de blir klara:

Årsmöteshandlingar  mm. visades på en projektorskärm efter hand som de behandlades vid mötet.

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening bjöd på dricka, kaffe och smörgåstårta.

Här är protokollet från Årsmötet