Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 var 22 mars kl 18.00 i Pingstkyrkan.
Kallelse fanns i Ärlabladet i februari, finns här på hemsidan och fanns på anslagstavlor.

Eskilstuna kommunpolis, Thomas Bergqvist,  informerade om hur man anordnar Grannsamverkan och varför detta är bra.  

Alla andelsägare var välkomna till Årsmötet.
Totalt är vi 419 fastigheter med over 700 ägare/andelsägare. Det bör vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och se hur deras andelsavgifter används för underhåll av vägarna i Ärla.
De som kom antecknade sig i den framlagda Debiteringslängden vilken även fungerade som röstlängd.

Samtliga ledmöter och suppleanter hade meddelat de ställer upp för omval.
Den avgående styrelsen föreslog en höjning av andelsavgiften.

Ledamöter och andra som utför arbete åt föreningen under 2018 och tills vidare avlönas med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar.

Här kommer Årsmöteshandlingarna och Årsmötesprotokollet att länkas efter hand som de blir klara:

Det fanns inga Årsmöteshandlingar att delas ut vid mötet. Uppmaning: Ta med egna utprintade.
Handlingarna visades på en projektorskärm efter hand som de behandlades vid mötet. 

Ärla Byaråd och Ärla Vägförening bjöd på dricka, kaffe och smörgåstårta.

Protokoll från Årsmötet 2018