Extra Stämma 2023

Alla andelsägare i Ärla Vägförening var kallade till Extra Stämma 25 maj 2023 kl. 18:30 i Pingstkyrkans café i syfte att välja styrelseordförande i Ärla Vägförening.
Det hade även skickats ut en skrivelse/kallelse till samtliga andelsägare i Ärla Vägförening i syfte att informera om Stämman och behovet av en ny ordförande till styrelsen och en valberedning.

Eftersom den ordinarie Stämman inte lyckades välja ordförande tvingades vi ta till en extra stämma. Att ha en föreningsstyrelse som saknar ordförande är givetvis inte bra.
Det bör ju finns någon bland våra mer än 600 andelsägare som kan känna för att offra ca 35 timmar per år för de andra andelsägarnas bästa. Med den övriga styrelsen som finns, är föreningen nästan självgående men det bör finnas en fullständig styrelse som verifierar beslut och genomförande av dessa.
Utan en ordförande är inte styrelsen fullständig!
Extrastämman lyckades välja ny ordförande i styrelsen: Johnny Fransson

Ordinarie stämma lyckades inte att välja en valberedning, varför vi försökte hitta någon att välja till den extra stämman. Det lyckades tyvärr inte.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att försöka hitta kandidater till en valberedning inför nästa årsstämma, 2024.

De enda egentliga punkterna på dagordningen var därför ”val av ordförande” och ”val av valberedning”. De övriga punkterna var rent administrativa. De behövdes för att valen skulle vara formelt giltiga.

Som vanlig, måste samtliga ägare till en fastighet vara närvarande för att ha rösträtt eller en andelsägare har fullmakt från övriga delägare i fastigheten.

Deltagare på den Extra Stämman: 6 personer ur styrelsen, 6 andra andelsägare samt mötesordförande Lars-Olov Lundkvist.