Våra vägar

På de underliggande sidorna ska bland annat finnas information om:

  • Hur vi hanterar schakttillstånd: vad som gäller när en ledningsägare behöver gräva i våra vägbanor och vilka rutiner som gäller.
  • Hur vi hanterar asfaltering efter schaktning och hur vi fakturerar de som schaktat i våra vägar för asfaltarbeten.
  • Hur vi hanterar reparationer av skador och slitage.
  • Hur vi hanterar underhåll av vintervägar.
  • Hur vi hanterar sopning med sandupptagning efter vintern
  • Hur vi sköter RännstensBrunnar (RB) med tillhörande serviceledningar.
  • ​mm 

Dessutom kommer vi att berätta om vilka jobb vi planlägger göra resp. har gjort. 

Grundläggande är att Ärla Vägförening är huvudman för gemensamheten Ärla GA:1 i vilka ett antal specificerde vägar ingår. Ingen får gräva i eller utföra arbeten på dessa vägar utan tillstånd från Ärla Vägförening.