Årsmöte 2020

Årsmötet i Ärla Vägförening avhålles 19 mars kl 18:30 i Pingstkyrkan.

Information om Årsmötet finns här på hemsidan.
Kallelse har skett via Ärlabladet, på hemsidan, under aktuellt på Ärla Byaråds hemsida, på Facebook och via anslagstavlor i samhället.

Alla andelsägare är välkomna till Årsmötet.
Totalt är vi 419 fastigheter med over 700 ägare/andelsägare. Det borde vara intressant för Andelsägarna (dvs fastighetsägarna i Ärla) att vara med och påverka hur deras andelsavgifter används för underhåll av gatorna i Ärla.
Varje fastighet har en röst. Samtliga fastighetsägare i en fastighet måste vara närvarnade eller ha givit fullmakt till övriga ägare för att räknas som en röst. Närvarande andelsägare med ev fullmakter antecknar sig i den framlagda Debiteringslängden vilken även fungerar som röstlängd.

Ledamöter och andra som utför arbete åt föreningen under 2020 och tills vidare avlönas med kr 250 per arbetat timme. Lönen är beskattningsbar. Det finns inga andra arvoden.

Här kommer Årsmöteshandlingarna och Årsmötesprotokollet att länkas efter hand som de blir klara:

Årsmöteshandlingarna kommer att visas på en TV-skärm efter hand som dagordningen behandlas.
Om du vill ha Årsmöteshandlingarna på papper, printa ut dessa hemma och ta med dem till mötet.

Föreningarna bjuder på smörgåstårta med kaffe, the eller dricka.

Läs här: Årsmötesprotokoll 2020