Kommunalt

Här finns lite information om sådant som är kommunens ansvar.

Vägföreningen har ansvar för Rännstensbrunnar med serviceledning fram till huvudledning för dagvatten. Eskilstuna kommun ansvarar för huvudledningen genom EEM.

Enligt förrättningen har Vägföreningen ansvaret för våra parker och grönområden.
Eskilstuna kommun har skött driften av parker och grönområden tills nu men har uttryckt en önskan om att Ärla Vägförening ska ta över förvaltningen av dessa.
Vi har tillskrivit Eskilstuna kommun, Parkenheten, om att vi givetvis tar på oss detta när parker och grönområden rustats upp till förvaltningsbart skick samt att andra kranssamhällen i kommunen tar på sig motsvarande ansvar och arbete.

Det är Eskilstuna kommun som ansvarar för all gatubelysning och annan belysning på allmänna platser i Ärla.

Eskilstuna kommun tog över Ärla/Stenkvista kommun i 1971. Innan dess var Ärla/Stekvista en självständig kommun.

Ärla Vägförening fanns även innan 2005 då nuvarande vägförening definierades om och återstartades genom en lantmäteriförrättning. Ta en titt i ”Arkivet” för att se vilka besluts som togs och hur Ärla Vägförening blev som den blev.

För närvarande svarar Ärla Vägförening för förvaltning av Ärla samhälles enskilda vägar, inget annat.