Kommunalt

Här finns lite information om sådant som är kommunens ansvar. 

Vägföreningen har ansvar för Rännstensbrunnar med serviceledning fram till huvudledning för dagvatten. Eskilstuna kommun ansvarar för huvudledningen genom EEM.

Enligt förrättningen har Vägföreningen ansvaret för våra parker och grönområden. Vi har tillskrivit Eskilstuna kommun, Parkenheten om att vi givetvis tar på oss detta i samband med att andra kranssamhällen till tätorten gör likaledes.

Det är Eskilstuna kommun som ansvarar för all gatubelysning och annan belysning på allmänna platser i Ärla.

Kommunen tog några beslut 2004 som påverkar oss sedan november 2006.

– – och här vad kommunen berättade för Ärlas fastighetsägare i 2004 – detta stämmer inte överens med vad som beslutades vid lantmäteriförrättningen och vad som avtalades under vintern 2007/2008.

Ovanstående dokument visar dock ganska klart vad kommunen anser om att spendera pengar på kranssamhällen som till exempel Ärla.