Årsmötet 2014

Årsmötet 2014 avhölls den 18 mars i Pingstkyrkan kl 19.00

Här finns Årsmöteshandlingarna:

Under mötet togs baslut om Utgiftsstat/budget för 2014 och i och med det, vilken andelsavgift som ska tas ut.
Utgiftsstat är i sin tur baserad på de arbeten och utgifter som föreningen kommer att ha under 2014 inklusive de särskilda arbeten som beslöts baserad på styrelsens förslag till Verksamhetsplan.

Debiteringslängden har kontrollerats av i föreningen ingående fastigheter/fastighetsägare som deltog med ägare på mötet.

Föreningen firar sitt 9:onde år som Vägförening i ny tappning.

Det finns inte längre några kopior på Årsmöteshandlingar i Ärlakiosken. De som inte själva kan skriva ut kopior på handlingarna kan vända sig till någon av styrelseledmöterna och begära sådana.

Här finns Årsmötesprotokollet