Gatubelysning

I det avtal som skrevs och undertecknades i februari 2008 mellan Ärla Vägförening och Eskilstuna kommun, framgår att gatubelysningen ägs och skall driftas av Eskilstuna kommun.

Vägföreningen har därför inget med gatubelysningen att göra. Det är helt enkelt inte vårt ansvar.
Se Eskilstuna kommuns information om detta på deras Hemsida.

Felanmälan för gatubelysning görs digitalt till:

https://sjalvservice.eskilstuna.se/s/62874a5260c03007a97470e3