Gatubelysning

I det avtal som skrevs och undertecknades i februari 2008 framgår att gatubelysningen ägs och skall driftas av Eskilstuna kommun.

Vägföreningen har därför inget med gatubelysningen att göra. Det är helt enkelt inte vårt ansvar.
Se Eskilstuna kommuns information om detta på deras Hemsida 
http://www.eskilstuna.se/sv/Trafik-och-infrastruktur/Gator-och-vagar/Belysning/Felanmalan/ 

Om ni upptäcker gatubelysning som inte fungerar, ring: 016 – 710 71 00