Arkivet

Lantmäteriförrättning, lagar, stadgar

    Stadgar för Ärla Vägförening (antagna vid Årsmötet 2017)
    Lantmäteriförrättningen 2004
    Förrättningsprotokollet
    Förrättningsprotokoll 2010 – fastigheter som lagts till efter LM:s misstag

Hur Eskilstuna kommun 2003 hade tänkt sig man skulle få Ärlaborna att betala för upprustning av gatorna i Ärla:

    Eskilstuna Kommuns utredning betr. enskilda vägar inom Eskilstuas kommungräns.

Resultatet av rättstvisten med Eskilstuna kommun

    

Valborg i Ärla: