Årsmöten

​Varje år avhålls en Stämma eller Årsmöte. Enligt stadgarna skal Årsmöte avhållas i mars månad.

Här är Föreningens Stadgar som senast fastställdes vid stämman 2007. 

Stämmoprotokoll och Årsmöteshandlingar finns under resp år här intill. Under Arkiv hittar du alla tidigare Årsmöteshandlingar samlade.

Årsmötena beslutar om storleken på avgiften per andelstal och när andelsavgifterna ska vara betalda. Andelsavgiften för innevarande år beslutas vid årsmötet samma år. Icke betalda andelsavgifter kommer efter en påminnelse att gå till Kronofogden för indrivning.

Antalet andelar i gemensamheten var 459,5 för år 2014 fördelat på 414 fastigheter som har 614 ägare.

På underliggande sidor redovisas här de senaste Årsmöten år för år med Årsmötesprotokoll och alla Årsmöteshandlingar