Stadgar

Rent officiellt gäller fortfarande stadgarna från 1964 eftersom föreningen missade det nödvändiga andra beslutet för det stadgar som beslutades vid Årsmötet 2007.

Eftersom föreningen nu bytt namn och det var ett par andra ändringar som behövdes, framlades ett nytt stadgeförslag vid stämman 2017, som stämman antog. Dessa stadfästes med ett nytt beslut vid 2018 års stämma.

Vid stämman 2021 beslutades en ändring som stadfästes 2022:
§5 ändrades betr antalet ledamöter från 5 till ”minst 5 med max 7 ledamöter”

De stadgar som beslutades vid stämmorna 2017 och 2018 redovisas här med gällande ändring:
Stadgar för Ärla Vägförening.