Stadgar

Eftersom föreningen bytt namn och det var ett par andra ändringar som behövdes, framlades ett nytt stadgeförslag vid stämman 2017, som stämman antog. Dessa stadfästes genom ett nytt beslut vid 2018 års stämma.

Vid stämman 2021 beslutades en ändring som stadfästes vid stämman 2022:
§5 ändrades beträffande antalet ledamöter från ”5 ledamöter” till ”minst 5 med max 7 ledamöter”

De stadgar som beslutades vid stämmorna 2017 och 2018 redovisas här med gällande ändring:
Stadgar för Ärla Vägförening.