Årsmötet 2015

Årsmötet 2015 kommer att avhållas 17 mars 2015 kl 19.00 i Församlingshemmet

Här på denna sida kommer tillämpliga Årsmöteshandlingar att finnas:

Under mötet kommer beslut att tas om Utgiftsstat/Budget för 2015 och i och med det, vilken andelsavgift som ska tas ut.
Utgiftsstat är i sin tur baserad på de arbeten och utgifter som föreningen kommer att ha under 2015 inklusive de särskilda arbeten som beslutits baserad på styrelsens förslag till Verksamhetsplan.

Debiteringslängden skall kontrolleras av i föreningen ingående fastigheter/fastighetsägare som deltar med ägare på mötet. Vi kan tyvärr inte låta Debiteringslängden ligga ute på hemsidan pga lagen: PUL.

Föreningen firar sitt 10:onde år som Vägförening i ny tappning.

Inför Årsmötet har valberedningen gjort sitt, varför det inte ska finnas behov av att pressa mötesdeltagare att ta på sig några förtroendeuppdrag. Kom till mötet och känn er lugna på den punkten! Ta kontakt med valberedningen om det finns intresse av att komma med i styrelsen eller bidra på annat sätt.

Det kommer inte att finnas några kopior på Årsmöteshandlingar vid mötet. De som inte själva kan skriva ut kopior på handlingarna kan i god tid vända sig till någon av styrelseledamöterna och begära sådana.

Vid stämman kommer styrelsen att framlägga ett försläg till åtgärder för att förbättra trafiken för gående och cyklister på Tegelbovägen samt ett förslag att anordna en väg för gående och cyklister från Tegelbovägen över grönområdet till Västra Gränd.

Tegelbovägen är hela 9,5 meter bred varför det inte borde vara något problem att avdela en del av vägen för gående och cyklister, Sättet att åstadkomma detta har diskuterats med vår entreprenör som lovat att komma med ett mera konkret förslag inklusive kostnader. Vi har även bett att få träffa Eskilstuna kommun i frågan för att få deras godkännande.

Eftersom det är Ärla Vägförening som ska bekosta alla arbeten, lägger vi fram detta förslag för Årsmötet att besluta om. 

Här är Protokollet från Årsmötet 2015