Momshantering i Ärla Vägförening

Föreningen ska vara momsregistrerat från 1 januari 2024. Detta är ett krav från Skatteverket.

Förslag till budget, inför Stämman, ska göras utan att räkna in den moms som vi betalar till entreprenörer i samband med fakturor. Momsen ska hanteras utanför den budget som ligger till grund för beräkning av andelsavgiftens storlek.
Föreslagen andelsavgift baseras på budget utan moms varpå momsen på 25 % tillkommer.

I praktiken bör det göra att andelsavgiften inkl. moms kommer att ligga på i stort sett samma nivå som idag, runt kr 1680 per hel andel inkl. en femprocentig höjning.

Momshanteringen ska för vägföreningen i stort ge ett noll-resultat. Det som stör den bilden något är bidrag från kommun och Trafikverket, medlemsavgift till REV, ersättning till ledamöter etc, bankavgifter, etc. där det ju inte finns någon moms att dra av. De flesta interna styrelseomkostnader är inte momsbelagda och kan inte kvittas.
Momsen som föreningen betalar till entreprenörer är i stort lika med den moms som läggs på andelsavgifterna. Andelsavgiften utan moms kommer givetvis att vara lägre än den andelsavgift som man betalar idag, men momsen på 25% tillkommer.

Momshanteringen medför dock en hel del extra arbete som givetvis kostar.

Vi hoppas att denna redovisning förklarar i stora drag hur Ärla Vägförening tvingas hantera moms i fortsättningen.

Frågor kan ställas till torgny@arlasam.se eller eirik@arlasam.se